آدرس دفتر مرکزی:

کردستان - سنندج - چهارراه فلسطین (ژاندارمری) - کوچه مدرسه حکمت - آژوان سیستم

اداره فروش و شعبه مرکزی

08733244212 (4 خط)

ارسال فکس

08733244212

موبایل

09183737366 - 09032225926

در تماس باشید

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید
Please, insert the message