کابل HDMI 1.5 متر

کابل HDMI
1.5 متر – تمام مس – ساپورت 3D , 4K – درجه 1

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید